За 25 років в Україні поряд з потужною плеядою юридичних фірм сформувалась зріла і досвідчена когорта внутрішніх юридичних радників, які успішно допомагають розвивати складний сучасний бізнес. Упродовж усього цього часу відносини та взаємодія зовнішніх і внутрішніх юридичних радників безперервно еволюціонували. Вони продовжують стрімко розвиватися і нині відповідно до викликів бізнесу і змін правового середовища, а також під впливом процесів глобалізації та розвитку нових технологій, що змінюють звичні способи як придбання юридичних послуг, так і їх надання.

Наше дослідження має на меті  визначити ключові ролі внутрішнього юридичного радника і сформуватиоб’єктивну картину кар’єрних перспектив внутрішніх юристів (юрисконсультів) на нинішньому етапі розвитку ринку юридичних талантів України, а також розкриває основні аспекти взаємодії внутрішніх і зовнішніх юридичних радників, розвіюючи застарілі міфи про цю позицію в бізнесі.